HABERLER

TÜBİTAK-ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı.

TÜBİTAK-ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı.
  • Tarih: 21 - Ağustos - 2017

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir.  Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu sebeple sektördeki tecrübemizle siz değerli araştırmacılara destek olmayı hedeflemekteyiz. Danışmanlık ya da Proje Ortağı olarak uygun projelerde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlamaktayız.